Thursday, 18 September 2008

Jolin Tsai perform in Macau 澳門威尼斯人蔡依林唯舞獨尊演唱會 (澳门威尼斯人蔡依林唯舞独尊演唱会)

Photobucket

Date : 1st November

Venue : Venetian Arena

Ticket Price : MOP$1200, MOP$680, MOP$480, MOP$280

Starting Time : 8pm

Language : Chinese

日期 : 11月1日星期六

地點 : 威尼斯人綜合館

價格 : 澳門幣$1200, $680, $480, $280

時間 : 夜晚8時

語言 : 中文

Pic Source : cn.yimg
Photobucket

Jolin Tsai

0 Comments: